Polly po-cket
TinNhanHinh.Waphall.Com
Quảng Cáo

- Phan Mem Cho Dien Thoai
Tin nhan xep hinh tinh yeu so 1
☆('"*.*"')☆
('"*.*'")....('"*.*'")
'*.,I love you.''
☆ ('"*.*"') ☆
'* ☆ *'

.*""+._.+""+._.+""*.
".☆ Før...ëver☆ ."
"+._.+"""+._.+"

Tải tin nhắn này về máy

Tin Nhắn Hình Tình Yêu
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com


 
Tin nhan xep hinh so 2
☆('"*.*"')☆
('"*.*'")....('"*.*'")
'*.,I love you.''
☆ ('"*.*"') ☆
'* ☆ *'
.-+-._.-+-._.-+-._.-+-.
(FøR€v€r & €Ver)
"+._.+"+._.+"+._^ "
._=>$mjle<=_. /!!\
/___...^_^...___\ /____\
|_ . :!=!: . ____| ¡ ¡

Tải tin nhắn này về máy

Tin Nhắn Hình Tình Yêu
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com


 
Tin nhan xep hinh so 3
切仓n 切回i 切i爸凹 切i爸凹
\/¡ s太回,
父爸P t咔大nh 乃回n c叶凹~
\/¡ s大回 y爸凹 n号凹回i。
切爸n d回i 切i爸凹 切i爸凹 c回
n n号凹回i,
n叶凹n号 s大回
c叶i? c回'
M回t n号凹回i
t回i y爸凹?.
=
Tải tin nhắn này về máy

Tin Nhắn Hình Tình Yêu
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com

 
Tin nhan xep hinh so 4
('\..---../")
/" ^ ^ "\__..--..S
( (oo) ) )
"-.[++].- -,.,__,.;-"
Heo la loai co chi?so'IQ cao.Ng ta noi ngu nhu heo la hoan toan phan~ khoa hoc va vo can cu'.Heo co' the doc va hiu tieng' nguoi. Bang chug' la co' mot con heo dang cang mat' ra doc tin nhan' nay...hehe...

Tải tin nhắn này về máy

Tin Nhắn Hình Tình Yêu
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com


 
Tin nhan xep hinh so 5
>!<_ Full House _>!<
]]_ii____]]]]]____ii_
/\_____\]]/_____/\
l_l__i''i__l]]]l__i''i__l_l
....Ngôi Nhà Hạnh Phúc

Tải tin nhắn này về máy

Tin Nhắn Hình Tình Yêu
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com


 
Tin nhan xep hinh so 6
ỈỈỈ\*]ỈỈỈ
ỈỈỈ]\*ỈỈỈHỚ
]
]
ỈỈỈ\*/ỈỈỈ
ỈỈỈ]\/]ỈỈỈỘT
]
]
ỈỈỈ\*]ỈỈỈ
ỈỈỈ]\*ỈỈỈGƯỜI
]
]
ỈỈỈ\*]ỈỈỈ
ỈỈỈ]\*ỈỈỈKIỀU
]
]
ỈỈỈ
ỈỈỈ
ỈỈỈ___ẮM

Tải tin nhắn này về máy

Tin Nhắn Hình Tình Yêu
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com

 
Tin nhan xep hinh so 7
biết là. .........KO THỂ? . . Mà sao vẫn . III,,III
III'''IIIi
\\\ ///
..\\\///
....\\//ọng

Để Rồi
.
.
""III""
III
III hất....Vọng:-(
|""\|""| | |
|__|\__|Hieu

Tải tin nhắn này về máy

Tin Nhắn Hình Tình Yêu
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com


Tải trọn bộ tin nhắn tình yêu 6 về máy
Menu
Taive 29Tin nhắn xếp hình tình yêu
Taive 29Tin nhắn chúc ngủ ngon

Taive 29Tin nhắn chúc mừng sinh nhật
Taive 29Tin nhắn chúc thi tốt
Taive 29Tin nhắn giáng sinh
Taive 29Tin nhắn 8/3
Taive 29Tin nhắn chúc tết
Taive 29Tin nhắn làm treo điện thoại
Taive 29 13Tin nhắn đẹp và chọn lọc

Về Trang Chủ
Copyright © 2012 TinNhanHinh.Waphall.Com
Thiết Kế: Tin Nhan Hinh