Disneyland 1972 Love the old s
TinNhanHinh.Waphall.Com
Quảng Cáo

- Phan Mem Cho Dien Thoai
Noel 9 Giáng sinh an lành hạnh phúc (18133)
..Merry、、\\
☆、\*、☆、
*\、Christmas
。*\\\*\
\★\、\°\
.........,☆,................
......,* ¤ *,......._I''I_
.....*,/'¤'\\,*......('-' )
.*°../•♥•\\ .°*.(!:_!).
...´`´∩`´`...(___)
.....°'°'°'°'°................
Giáng Sinh* an lành, 。ấm áp,  。hạnh phúc,。yêu thương...!。

Tải tin nhắn này về máy
hoặc soạn tin: SMS 51477 gửi 8709
Tin Nhắn Hình Giáng Sinh
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com


 
Noel 10 chúc giáng sinh an lành ấm áp (12428)
           ,☆, Noel
        .,* ¤ *, Đến
      .*,/'¤'\\,* Rồi !
    *°./•♥•\\.°* .☺.
`´`´`∩´`´`´
........ °°°°°°.........
。 _::_______★。
☆/________ /\\ 。
...|画_画|_'|☆
♫ღღღ___†_†_†_*_
Chúc Giáng Sinh an lành, ấm áp,  hạnh phúc,...
_*_†_†_†___ღღღ♫

Tải tin nhắn này về máy
hoặc soạn tin: SMS 51479 gửi 8709
Tin Nhắn Hình Giáng Sinh
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com
Noel 8 Giáng sinh đến rồi (7535)
╲、*╲、*、
*、╲*、*╲
、╲*、*╲、
....,* ¤ *, Đến
...*,/'¤'\\,* Rồi !
*°./•♥•\\.°* .☺.
.`´`∩´`´`´.
.....°°°°°°..........
。 _::_______★。
☆/________ /\\ 。
...|画_画|_'|☆
。 ★ 。 ☺-☺

♫ღღღ___†_†_†_*_
Chúc Giáng Sinh
an lành, ấm áp,
hạnh phúc,...
_*_†_†_†___ღღღ♫

Tải tin nhắn này về máy
hoặc soạn tin: SMS 51480 gửi 8709
Tin Nhắn Hình Giáng Sinh
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com

 
Noel 7 Giáng sinh ấm áp (11525)
.°..•.,★,...°.Merry....
.....,*,°,*,..X-Mas★
..,**Π**,...°.....°.....
*******..☆.*•
˚.˚.˚.˚.˚...•....•.....•
____Chúc____________
(¯`v´¯)_Noel_______
.`·.¸.·´________ấm____
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨) áp!
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·....

Tải tin nhắn này về máy
hoặc soạn tin: SMS 51483 gửi 8709
Tin Nhắn Hình Giáng Sinh
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com

 
Noel 6 Giáng sinh ấm áp (7041)
(¯`v´¯)....l.o.v.e.....
.`·.¸. · ´.........y.o.u...
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·"¨.......
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·..
-:¦:-·:*'.☆.'*:·-:¦:-
-:¦:-·:.,'*:··:*',.:·-:¦:-
:_Merry X-Mas_:
-:¦:**.'*:·:*'**:¦:-
Giáng Sinh ấm áp
-:¦:-·:*'*:·:*'*:·-:¦:-


Tải tin nhắn này về máy
hoặc soạn tin: SMS 51484 gửi 8709
Tin Nhắn Hình Giáng Sinh
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com

Noel 5 Giáng sinh ấm áp hạnh phúc an lành (8735)
..........,☆,..........
.....★/..\\★.....
...*/*\\*...
.*/ •♥• ,\\ *
.`´`´`´[]`´`´`´..
.......ˆˆˆˆˆˆ........
♥ ♫♫♫♫♫ ♥..☆..
..Merry Christmas
..☆..♥ ♫♫♫♫♫ ♥..
Giáng sinh ấm áp,
hạnh phúc, an
lành,... ☺

Tải tin nhắn này về máy
hoặc soạn tin: SMS 51485 gửi 8709
Tin Nhắn Hình Giáng Sinh
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com


 
Noel 4 Giáng sinh an lành ấp áp yêu thương (8606)
Mẫu số 4

。、★、•、、、
、Merry 、 ☆
•☆\•\☆\、*
、•\Christmas
\、*•\☆\、
。 _::_______ ★。
☆/_________/\\ 。
........|画_画|_'|☆。
↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑
Giáng Sinh* an
lành, 。ấm áp,
。hạnh phúc,。
yêu thương...!。
★ *I ♥ U* ★

Tải tin nhắn này về máy
hoặc soạn tin: SMS 51486 gửi 8709
Tin Nhắn Hình Giáng Sinh
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com
Noel 3 Giáng sinh ấm áp hạnh phúc yêu thương (7837)
Merry、、\\
☆、\*、☆、
*\、Christmas
。*\\\*\
\★\、\°\
...........,☆,................
........,* ¤ *,......_I''I_
.....*,/'¤'\\,*.....('-' )
.*°../•♥•\\ .°*(!:_!).
..`´`´`´∩`´`´`´...(___)
......°'°'°'°'°................
Giáng Sinh* an
lành, 。ấm áp,
。hạnh phúc,。
yêu thương...!。

Tải tin nhắn này về máy
hoặc soạn tin: SMS 51487 gửi 8709
Tin Nhắn Hình Giáng Sinh
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com

 
Noel 2 Chúc giáng sinh vui vẻ ấm áp (6782)
╲、*╲、*、
*、╲*、*╲
、╲*、*╲、
..._I.I_............,☆,.....
...(•.•)........,★,,★,..
..<( : )>...,☆*;*☆,.
..(_._)........`´`´∩`´`´..
Noel Đến...¨¨¨¨.......
♀ღღღֽ °Chúc....
°một °mùa °Giáng
°sinh °vui °vẻ °và
°ấm °áp ֽღღღ

Tải tin nhắn này về máy
hoặc soạn tin: SMS 51488 gửi 8709
Tin Nhắn Hình Giáng Sinh
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com

 
Chúc giáng sinh ấm áp an lành (9239)
          ,☆, Noel
       ,* ¤ *, Đến
      *,/'¤'\\,* Rồi !
   *°./•♥•\\.°* .☺.
`´`´`∩´`´`´..........
        °°°°°°..........
。 _::_______★。
☆/________ /\\ 。
...|画_画|_'|☆
。 ★ 。 ☺-☺

♫ღღღ___†_†_†_*_
Chúc Giáng Sinh
an lành, ấm áp,
hạnh phúc,...
_*_†_†_†___ღღღ♫

Tải tin nhắn này về máy
hoặc soạn tin: SMS 51489 gửi 8709
Tin Nhắn Hình Giáng Sinh
Bản Quyền Thuộc Về
TinNhanHinh.Waphall.Com


Tin nhắn noel số 1:
,☆, Noel
,* ¤ *, Đến
*,/'¤'\,* Rồi !
*°./•♥•\.°* .☺.
`´`´`∩´`´`´..........
°°°°°°..........
。 _::_______★。
☆/________ /\ 。
...|画_画|_'|☆
。 ★ 。 ☺-☺

♫ღღღ___†_†_†_*_
Chúc Giáng Sinh
an lành, ấm áp,
hạnh phúc,...
_*_†_†_†___ღღღ♫ 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 1
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42229 gửi 8709
Tin nhắn số 2:
╲、*╲、*、
*、╲*、*╲
、╲*、*╲、
....,* ¤ *, Đến
...*,/'¤'\\,* Rồi !
*°./•♥•\\.°* .☺.
.`´`∩´`´`´.
.....°°°°°°..........
。 _::_______★。
☆/________ /\\ 。
...|画_画|_'|☆
。 ★ 。 ☺-☺

♫ღღღ___†_†_†_*_
Chúc Giáng Sinh
an lành, ấm áp,
hạnh phúc,...
_*_†_†_†___ღღღ♫ 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 2
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42230 gửi 8709
Tin nhắn số 3:
.°..•.,★,...°.Merry....
.....,*,°,*,..X-Mas★
..,**Π**,...°.....°.....
*******..☆.*•
˚.˚.˚.˚.˚...•....•.....•
____Chúc____________
(¯`v´¯)_Noel_______
.`·.¸.·´________ấm____
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨) áp!
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·.... 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 3
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42232 gửi 8709
Tin nhắn số 4:
..Merry、、\\
☆、\*、☆、
*\、Christmas
。*\\\*\
\★\、\°\
.........,☆,................
......,* ¤ *,......._I''I_
.....*,/'¤'\\,*......('-' )
.*°../•♥•\\ .°*.(!:_!).
...´`´∩`´`...(___)
.....°'°'°'°'°................
Giáng Sinh* an lành, 。
ấm áp, 。hạnh phúc,
。yêu thương...!。 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 4
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42233 gửi 8709
Tin nhắn số 5:
(¯`v´¯)....l.o.v.e.....
.`·.¸. · ´.........y.o.u...
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·"¨.......
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·..
-:¦:-·:*'.☆.'*:·-:¦:-
-:¦:-·:.,'*:··:*',.:·-:¦:-
:_Merry X-Mas_:
-:¦:**.'*:·:*'**:¦:-
Giáng Sinh ấm áp
-:¦:-·:*'*:·:*'*:·-:¦:- 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 5
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42234 gửi 8709
Tin nhắn số 6:
..........,☆,..........
.....★/..\\★.....
...*/*\\*...
.*/ •♥• ,\\ *
.`´`´`´[]`´`´`´..
.......ˆˆˆˆˆˆ........
♥ ♫♫♫♫♫ ♥..☆..
..Merry Christmas
..☆..♥ ♫♫♫♫♫ ♥..
Giáng sinh ấm áp,
hạnh phúc, an
lành,... ☺ 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 6
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42235 gửi 8709
Tin nhắn số 7:
。、★、•、、、
、Merry 、 ☆
•☆\•\☆\、*
、•\Christmas
\、*•\☆\、
。 _::_______ ★。
☆/_________/\\ 。
........|画_画|_'|☆。
↑↑_↑↑_↑↑_↑↑_↑↑
Giáng Sinh* an
lành, 。ấm áp,
。hạnh phúc,。
yêu thương...!。
★ *I ♥ U* ★ 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 7
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42236 gửi 8709
Tin nhắn số 8:
Merry、、\\
☆、\*、☆、
*\、Christmas
。*\\\*\
\★\、\°\
...........,☆,................
........,* ¤ *,......_I''I_
.....*,/'¤'\\,*.....('-' )
.*°../•♥•\\ .°*(!:_!).
..`´`´`´∩`´`´`´...(___)
......°'°'°'°'°................
Giáng Sinh* an
lành, 。ấm áp,
。hạnh phúc,。
yêu thương...!。 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 8
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42237 gửi 8709
Tin nhắn số 9:
╲、*╲、*、
*、╲*、*╲
、╲*、*╲、
..._I.I_............,☆,.....
...(•.•)........,★,,★,..
..<( : )>...,☆*;*☆,.
.(_._).....`´`´∩`´`´.
Noel Đến...¨¨¨¨.......
♀ღღღֽ °Chúc....
°một °mùa °Giáng
°sinh °vui °vẻ °và
°ấm °áp ֽღღღ 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 9
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42239 gửi 8709
Tin nhắn số 10:
°˚ ˛ • 。° 。• ˛ ˛°
...*★.Merry.★*...
...*˚ ˛• ♥ •˚ ˛*...
...★Christmas★...
........•.˛°*.*°.˛•.......
•˚*★....♥....★*˛•
.....•˚ ˚ ˚_˛ ˚ ˛•.....
.......★:__-__:★......... 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 10
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42238 gửi 8709
Tin nhắn số 11:
(¯`v´¯) Merry.......
.`·.¸.·´ Chirtmas...
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨)......
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·...
(¯`v´¯)....L.o.v.e......
.`·.¸.·´........Y.o.u.......
¸.·´¨¸.·´¨) ¸.·*¨).........
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·....
Noel ấm áp và......
hạnh phúc,............. 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 11
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42240 gửi 8709
Tin nhắn số 12:
Noel .. .. .. ,☆,.. ..
ấm áp . .,★,,★,..
(¯`v´¯).,☆*;*☆,
.`·.¸.·´ `´`´∩`´`´.
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨)....
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`·.
_:MERRY X-MAS:_
......Chúc Vui Vẻ..... 

Bản Quyền TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 12
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42241 gửi 8709
Tin nhắn số 13:
ღ.ღ.ღ.ღ ♫♫ . . • . .
. . • . . . Best . . . • . .
. . • . . Wishes ღ.ღ
*♥♫♫ . • . For . • ..
. ☆ . ღ.ღ . • . You.
*♥♫♫♥*. • . ☆ ..
(¯`v´¯) Merry .. ..
.`·.¸.·´ Christmas..
¸.·... ´¸.·´¨) ¸.·*¨) .. ..
(¸.·´ (¸.·´ .·´ ¸¸.·¨¯`· .. 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 13
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42242 gửi 8709
Tin nhắn số 14:
_ღ☆ღ_..¸.·´¨)¸.·*¨)
(´¯`·.·´¯`).. .. • .. .. .
.`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´¯`·.¸¸.·´
(¯`·._.̾.•. Merry ..۰..
.. (¯`·._.۰.Chritmas..
:___ ღ.ღ.ღ.ღ.ღ ___:
Chúc 1mùa giáng
sinh ấm áp và .....
hạnh phúc,.. ̾.̾.̾ 

Bản Quyền 
TinNhanHinh.Waphall.Com

Tải VềSMS Giáng Sinh 14
Hoặc Soạn Tin theo cú pháp:
SMS 42243 gửi 8709


Menu
Taive 29Tin nhắn xếp hình tình yêu
Taive 29Tin nhắn chúc ngủ ngon

Taive 29Tin nhắn chúc mừng sinh nhật
Taive 29Tin nhắn chúc thi tốt
Taive 29Tin nhắn giáng sinh
Taive 29Tin nhắn 8/3
Taive 29Tin nhắn chúc tết
Taive 29Tin nhắn làm treo điện thoại
Taive 29 13Tin nhắn đẹp và chọn lọc

Về Trang Chủ
Copyright © 2012 TinNhanHinh.Waphall.Com
Thiết Kế: Tin Nhan Hinh